НАУЧНИ ПРОЕКТИ


 • Проект НП-1/2008 "Стратегия за осигуряване на безопасност и защита на виртуални уеб системи в банковото дело" - участник

 • Проект BG05M20P001-2.003-0001 / 2016 г. "Студентски практики – Фаза 1" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." - академичен наставник

 • Проект НПИ-9/2017 "Изследване приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС" - ръководител на проект

 • Проект НПИ-13/2017 "Социалните медии в бизнеса и образованието – иновативни модели, възможности и предизвикателства" - участник

 • Проект НПД-254/2019 "Универсална автентикация за защита на уеб базирани информационни системи" - ръководител на проект

 • Проект НПД-255/2019 "Проблеми при създаването на софтуер от технологични стартиращи компании" - ръководител на проект

 • Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01 "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)" - изследовател

 • Проект НПИ-45/2020 "Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда" - ръководител на проект

 • Проект BG05M2OP001-2.013-0001 / 2020 г. "Студентски практики – Фаза 2" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." - академичен наставник • КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, ПОМАГАЛА И МОНОГРАФИИ

  Информатика, 2019

  Сървърно програмиране, 2018

  Обектноориентирано програмиране, 2017

  Web технологии, 2014

  Сървърно програмиране, 2008

  Виртуални системи, 2010

  Дигитализация на банковия сектор - използвани технологии в..., 2019

  Информационни системи за социална бизнес аналитичност в реално време, 2020

  Дигитализация на бизнес процеси в строителството и логистиката, 2020

  Информационни технологии в бизнеса, 2009

  Обектноориентирано програмиране, 2011

  Езици за програмиране, 2006

  КОНТАКТИ

  Yandex Map of 27.923,43.208
  Икономически университет - Варна
  9002 бул."Княз Борис I" №77
  Варна, България

  моб: +359/882164704
  Ел. поща:
  petrov@ue-varna.bg

  Коментари