КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, ПОМАГАЛА И МОНОГРАФИИ

Информатика, 2019

Сървърно програмиране, 2018

Обектноориентирано програмиране, 2017

Web технологии, 2014

Виртуални системи, 2010

Сървърно програмиране, 2008

КОНТАКТИ

Yandex Map of 27.923,43.208
Икономически университет - Варна
9002 бул."Княз Борис I" №77
Варна, България

моб: +359/882164704
Ел. поща:
petrov@ue-varna.bg

Коментари